मराठा समाज्याच्या
हितासाठी आणि
स्वाभिमानासाठी
लढणारी संघठना

संघ पदाधिकारी

Chip
संतोष दत्ताराम खांडेकर
अध्यक्ष
९७६८१४९५५०
Chip
अतुल तुकाराम चव्हाण
उपाध्यक्ष
संपर्क:
Chip
महेन्द्र किसन कामतेकर
सचिव
संपर्क:
Chip
सुनिल दिनकर पाटील
खजिनदार
संपर्क:
Chip
अनिल दत्ताराम खांडेकर
सदस्य
संपर्क:
Chip
यतिन विनायक देशमुख
सदस्य
संपर्क:
Chip
संतोष रघुनाथ भासे
सदस्य
संपर्क:
Chip
प्रमोद सुर्वे
विशेष सल्लागार
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
रायगड जिल्हा अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
पनवेल तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
पेण तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
अलिबाग तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
मुरुड तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
उरण तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
कर्जत तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
रोहा तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
तळा तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
सुधागड तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
माणगाव तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
खालापूर तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
महाड तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
म्ह्सळे तालुका अध्यक्ष
संपर्क:
Chip
व्यक्ति नाव
श्रीवर्धन तालुका अध्यक्ष
संपर्क: