मराठा समाज्याच्या
हितासाठी आणि
स्वाभिमानासाठी
लढणारी संघठना

देणगी

आपली देणगी 'रायगड मराठा संघ' SBI A/c. No. - 32580749867 या नावे पुढील पत्त्यावर पाठवावी. धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट) किंवा धनादेश (चेक) पाठवताना त्या मागे आपले नाव, संपूर्ण पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक जरूर लिहून पाठवावा.|

पत्ता:
श्री. सुनिल दिनकर पाटील
खजिनदार,
रायगड मराठा संघ, पळस्पे, तालुका, पनवेल, रायगड, नवी मुंबई, ४१०२०६, महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी: ०९८१९७५९७१८

किंवा
देणगी रक्कम थेट जमा करायची असल्यास पुढील बॅंकेतील खाते क्रमांकावर जमा करावी. रायगड मराठा संघ SBI A/c. No. - 32580749867
स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, शाखा - पनवेल, नवी मुंबई - 410206
IFSC Code: SBIN0000448
MICR No.: 400002142
Branch Code: 000448