मराठा समाज्याच्या
हितासाठी आणि
स्वाभिमानासाठी
लढणारी संघठना

संपर्क

रायगड मराठा संघ,
पळस्पे, तालुका - पनवेल,
जिल्हा - रायगड,
नवी मुंबई - ४१०२०६,
महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी: ०९८१९७५९७१८

ईमेल: info@marathasangh.com